Blogs

AsianAccess logo 2018tag white shadow

Menu
"We ask your help in praying for us!"

17-Apr-2021 • Joe Handley

17-Apr-2021 • Joe Handley • blog: From the President

17-Apr-2021 • Joe Handley • blog: From the President

နိုင် ကြရန်အ လို့ ငှါ ဆုတောင်း ခြင်း ဖြင့် ပံ့ ပိုး ပေး ကြ ပါ ရန် အကူ အ ညီ တောင်း ခံ လိုပါ.သည်။.  “We...

နိုင် ကြရန်အ လို့ ငှါ ဆုတောင်း ခြင်း ဖြင့် ပံ့ ပိုး ပေး ကြ ပါ ရန် အကူ အ ညီ တောင်း ခံ လိုပါ.သည်။.  “We...

နိုင် ကြရန်အ လို့ ငှါ ဆုတောင်း ခြင်း ဖြင့် ပံ့ ပိုး ပေး ကြ ပါ ရန် အကူ အ ညီ တောင်း ခံ လိုပါ.သည်။.  “We ask your help in praying for us!”

...

The 2nd installment of Amazing Grace: God's Sustaining Grace

16-Apr-2021 • Rod Denton

16-Apr-2021 • Rod Denton • blog: A2 Community Blog

16-Apr-2021 • Rod Denton • blog: A2 Community Blog

By Rod Denton, Equipping The Next Generation

Amazing Grace, how sweet the soundThat sustains a soul...

By Rod Denton, Equipping The Next Generation

Amazing Grace, how sweet the soundThat sustains a soul like meI once was weak, but now I'm strongThrough Christ who lives in me.

THE GRACE OF GOD COMES...

By Rod Denton, Equipping The Next Generation

Amazing Grace, how sweet the soundThat sustains a soul like meI once was weak, but now I'm strongThrough Christ who lives in me.

THE GRACE OF GOD COMES TO US IN TWO INSTALLMENTS: FIRST WE ARE SAVED...

Easter Greetings from Three A2 Presidents

02-Apr-2021 • Joe Handley

02-Apr-2021 • Joe Handley • blog: From the President

02-Apr-2021 • Joe Handley • blog: From the President

Happy Easter from Asian Access! Joe Handley, current president of Asian Access, joins two of his former...

Happy Easter from Asian Access! Joe Handley, current president of Asian Access, joins two of his former predecessors to share Easter greetings for all friends and supporters of Asian Access. Thank you...

Happy Easter from Asian Access! Joe Handley, current president of Asian Access, joins two of his former predecessors to share Easter greetings for all friends and supporters of Asian Access. Thank you for your friendship and partnership. Together, we...

Civil war fears grow in Myanmar; believers persevere

31-Mar-2021 •

31-Mar-2021 • • blog: Mission Network News

31-Mar-2021 • • blog: Mission Network News

Myanmar (MNN) — Civil war threats loom large in Myanmar. This weekend’s military crackdown on...

Myanmar (MNN) — Civil war threats loom large in Myanmar. This weekend’s military crackdown on civilian protestors led to the highest death toll since the February 1 coup.
The U.S. cut...

Myanmar (MNN) — Civil war threats loom large in Myanmar. This weekend’s military crackdown on civilian protestors led to the highest death toll since the February 1 coup.
The U.S. cut all trade agreements with Myanmar over...

Beware of Becoming a Christian Atheist

30-Mar-2021 • Rod Denton

30-Mar-2021 • Rod Denton • blog: A2 Community Blog

30-Mar-2021 • Rod Denton • blog: A2 Community Blog

CHRISTIAN ATHEIST: Is a person who believes in God but lives as though God doesn’t exist or is largely...

CHRISTIAN ATHEIST: Is a person who believes in God but lives as though God doesn’t exist or is largely irrelevant to the everyday business of living.
The term CHRISTIAN ATHEIST is a figure of speech...

CHRISTIAN ATHEIST: Is a person who believes in God but lives as though God doesn’t exist or is largely irrelevant to the everyday business of living.
The term CHRISTIAN ATHEIST is a figure of speech called an oxymoron in which seemingly contradictory...

previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Shadow
Slider

friends duy pham Cecb0 8Hx o unsplash 640pxOne of the wisest persons in the Bible wrote the following words that have served me well in my life of ministry:

“The righteous choose their friends carefully, But the way of the wicked leads them astray.”
— 
Proverbs 12:26

So important was this principle for his readers to take to heart, that he repeated it in varying ways through the book of Proverbs. “Walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm.” Proverbs 13:20...

Screen Shot 2020 10 01 at 2.44.57 PM 640pxA2 Goes on a Digital Spiritual Retreat

A few weeks ago, Asian Access held our annual fall national directors gathering virtually due to travel restrictions from COVID-19. While not ideal for us, it was such a rich time of fellowship given the limitations of in-depth relational connections via digital formats. Nevertheless, most were delighted to see one another, commune together, and grow in Christ. We spent a great deal of time resting in the public reading of scripture, especially meditating on Psalm 84:5-7. 

spandan-pattanayak-PpZobixj2KU-unsplash.jpg from UnsplashChristian worker describes violent attacks based on caste and religion.

India (MNN) — India’s latest chapter of minority oppression resulted in the violent deaths of two young Dalit women from Uttar Pradesh. On Tuesday, a 19-year old and 22-year old succumbed to fatal injuries caused by two separate instances of gang rape. Rape occurs every 15 minutes in India, according to federal statistics. “Uttar Pradesh is turning out to be their laboratory of how [the] Hindu state [will function],” explains David*, a Christian worker in India...

deserted lucas campoi e4A XRcjLdA unsplashAn important leadership lesson: What do you do when your mates desert you?

It can be lonely at the top. Like the time the Apostle Paul wrote to Timothy from a damp, dark prison cell, on trial in a Roman court, believing that the time for his departure was near. As I recently read this story, I couldn’t help being reminded of one of the great challenges that leaders need to be ready and equipped to face at critical times in their ministry. That being, what to do when your mates desert you? Paul describes this situation in 2 Timothy 4:16-17. “At my first defence, NO ONE came...

laptop notepad nick morrison FHnnjk1Yj7Y unsplashWe live in a world where emotional intelligence (EQ) is of more importance than intelligence quotient (IQ). “Emotions impact everything we do, think and say, and for this reason, a whole set of skills are all enhanced by emotional intelligence. Emotional intelligence is the ability to recognise and understand emotions in ourselves and others, and our ability to use this AWARENESS to manage our behaviour and relationships.” (Talentsmart) An interesting thought came to me as I recently read...

silverlining simone viani 9ikL6XaUlG4 unsplashA Silver Lining in 2020's Dark Clouds

What a year this has been!  As most of us look back on 2020, I’m sure it’s been challenging—whether it’s the impact of COVID-19, the economic collapse or the ongoing polarization in our society and world. It often feels crazy to me. One of the silver linings in the dark clouds of this year for us at Asian Access though is the blessing of going digital. I’m sure you’ve heard of our Digital Platform project and the corresponding matching gift by now. Through your participation, we’ve been able to start three new countries in what we are calling a soft launch. In one of those countries, we are starting both our pastor and business cohorts simultaneously... 

Global Church MultiplicationMomentum

/mō-ˈmen-təm/ noun
PHYSICS the quantity of motion of a moving body, measured as a product of its mass and velocity.

This month only, the Global Alliance for Church Multiplication is offering their recent plenary sessions available for free. Asian Access president Joe Handley was asked to share a plenary address on night two and you can watch these sessions here...

birdbath mark timberlake GvZnX8p4HF8 unsplashMy favourite place in my house is in our lounge room looking out of a bay window into our garden. One day, I felt a strange prompt; this garden needs a bird bath. So I purchased a bird bath and placed it in the garden. To my surprise, it wasn’t long before the local birds discovered this newly installed bird bath. News travelled fast. Around dawn and at dusk, a number of birds would appear at our bird bath to splash and enjoy a cool drink...

review drew beamer Se7vVKzYxTI unsplashYou are probably familiar with a leadership review. But there was one that caught my attention recently as I was reading of the life of Jesus in Matthew 23. Interestingly, Jesus had been reviewing the religious leaders of His day, unbeknown to them. And it seems that they failed the review badly. I must admit that I had an uncomfortable moment as I reviewed my life in light of comments Jesus made about these leaders....

From the President blog by Joe Handley

A2 Community blog with posts from a variety of contributors around Asian Access

Stories about Asian Access published by Mission Network News, a mission news service dedicated to keeping Christians informed on evangelical mission activity around the world. In doing so we hope to educate and motivate Christians to prayer, participation, and support of missionary work to help further the Great Commission.

RSS this Page

Popular Videos

Latest

Latest Videos: Here are the latest video clips uploaded to our YouTube channel.

Spotlight

Sri Lanka: Survey the country of Sri Lanka, the church there, and what Asian Access is doing.

Testimonials

A2's IMPACT: What do participants say about Asian Access? Listen to a few pastors across Asia...

Escalator Prayer

"Escalator Prayer": This is a great prayer for Japan that you can pray, too! Be sure to expand it, so you can read the English subtitles.

AsianAccess 2018tag blackred

Sign-Up for E-newsletters

 
 

Subscribe to our Blog Posts

Get our blog posts delivered right to your email inbox!

Enter your email address & click "Subscribe".

>>

Don't Forget: Click link in email to verify your address and get new blog posts delivered right to your inbox!

Partner Sites

a2 dot business NOtag white 850x120

eastern voices logo 250x40

go2japan logo grey

Our Partners

ECFA  SIM logo grey dropshadow

missio-nexus-logo

Asian Access

changing the few who change the many


PO Box 3307  Cerritos, California 90703 USA

email:  info @ asianaccess.org
phone:  (626) 914-8990
web:  asianaccess.org

give-now button-red

Search this Site

Login

They can buy adipex online and with the help of this medicine it will be possible to achieve their aim.When you feel worse and you can't have a good rest throughout the whole week you need to pay a visit to the doctor in order to get a receipt for ambien onlineWhen you are in seeking such treatment it is worth to highlight ultram onlinepriligy online will provide you with a chance to manage with this problem with minimal losses and will encourage you to return your sex life along with your self-reliance.clomid online will give you an opportunity to pass through this test without any damage and will enable you to recover sexual relationships as well as your self-assurance. The natural supplements are seen as being, on the whole and in many respects, safer than doxycycline online.